GIODO

Organ ochrony danych osobowych cz. III

in

Tags 

GIODO

Przywilejem GIODO jest uczestniczenie w posiedzeniach Sejmu i zajmowanie głosu z pierwszeństwem przed innymi mówcami w sprawach objętych zakresem jego ustawowej działalności. W toku wykonywania zadań GIODO podlega wyłącznie ustawie. Oznacza to, że nie pozostaje w stosunku podległości służbowej (nie ma przełożonego, którego polecenia musiałby wykonywać). Ponadto przysługuje mu immunitet i jest objęty zakazem łączenia stanowisk i funkcji (incompatibilitas)[1].

Organ ochrony danych osobowych cz. II

in

Tags 

GIODO

Na mocy art. 8 ust. 4 u.o.d.o. Generalny Inspektor w zakresie wykonywania swoich działań podlega tylko ustawie. Postanowienie to łudząco przypomina konstytucyjną gwarancję niezawisłości sędziowskiej z art. 178 Konstytucji, stąd mówić można równie o niezawisłości GIODO. Niezawisłość ta w ścisły sposób koresponduje z ustrojową pozycją tego organu. GIODO jest bowiem centralnym organem administracji państwowej, usytułowanym poza administracją rządową i niezależnym od niej.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach