LITERATURA

 

LITERATURA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ze Strony GIODO

LITERATURA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

2009

1.     Ochrona danych osobowych – skuteczność regulacji, pod red. G. Szpor, Municipium SA

2.     Privacy in Peril - How We Are Sacrificing a Fundamental Right in Exchange for Security and Convenience, J.B. Rule, Oxford University Press

3.     Kontrola i audyt przetwarzania danych osobowych, P. Fajgielski, PRESSCOM

 

2010

1.     Międzynarodowe prawo Internetu, J. Kulesza, Ars boni et aequi

2.     Privacy Rights - Moral and Legal Foundations, A. D. Moor, Penn State University Press

3.     The Master Switch: the rise and Fall of Information Empires, T. Wu, A. Knopf, New York

4.     Ochrona prawna systemów informatycznych wobec zagrożenia cyberterroryzmem, A. Suchorzewska, Wolters Kluwer

 

2011

1.     Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa, red. G. Szpor, CH Beck

2.     Computers, Privacy and Data Protection: an Element of Choice, Gutwirth, S., Poullet, Y., de Hert, P., Leenes, R., Spinger

3.     Nielegalna i szkodliwa treść w Internecie (aspekty prawnokarne), M. Siwicki, Wolters Kluwer SA

4.     The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You, Eli Pariser, Penguin Press

5.     Internet Co-regulation. European Law, Regulatory Governance and Legitimacy in Cyberspace, Ch. T. Marsden, Cambridge University Press

6.     Jurisdiction and the Internet. Regulatory Competence over Online Activity, K. Uta, Cambridge University Press

 

2012

1.     Internet. Prawo-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług, red. G. Szpor W. R. Wiewiórowski

2.     Ochrona użytkowników Internetu w państwach Unii Europejskiej, M. Gruchoła, Wydawnictwo KUL

3.     Prawo pracownika do ochrony prywatności, M. Wujczyk, Wolters Kluwer

4.     Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych – Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości, red. J. Misztal – Konecka, G. Tylec, Wydawnictwo KUL

5.     Ochrona danych osobowych w sieci, M. Brzozowska PRESSCOM Sp. z o.o.

6.     Informatyka prawnicza, G. Wierczyński, W. R. Wiewiórowski Wolters Kluwer

7.     Dane osobowe w firmie – praktyczny poradnik przedsiębiorcy, L. Kępa, Diffin

8.     I Know Who You Are and I Saw What You Did: Social Networks and the Death of Privacy, L. Andrews, New York: Free Press

9.     Dane osobowe w obrocie tradycyjnym i elektronicznym. Praktyczne problemy, A. Krasuski, Wolters Kluwer

 

2013

1.     Odpowiedzialność deliktowa pośredniczących dostawców usług internetowych (analiza prawnoporównawcza), M. Z. Zielińki, Wolters Kluwer SA

2.     Pożeracze danych. O zawłaszczaniu naszych danych i o tym, jak odzyskać nad nimi kontrolę, K. Constanze, Rieger Frank Helion

3.     WikiLeaks: Inside Julian Assange's War on Secrecy, D. Leigh, L. Harding, The Guardian Books London

 

2014

1.     Ochrona danych osobowych w praktyce, L. Kępa, Diffin

2.     Ochrona danych osobowych w praktyce (Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych), T. Banaś, J. Łuczak, PRESSCOM

3.     Internet. Publiczne bazy danych i big data, red. G. Szpor, CH Beck

4.     Ochrona danych osobowych w Unii Europejskiej, M. Krzysztofek, Wolters Kluwer SA

5.     Prywatność w Internecie, Ł. Kołodziejczak, SPB

6.     Emerging Challenges in Privacy Law: Comparative Perspectives, Normann Witzleb, D. Lindsay, M. Paterson, S. Rodrick, Cambridge University Press

7.     A World without Privacy: What Law Can and Should Do?, A. Sarat, Cambridge University Press

8.     The Right to Privacy: Interpreting the Constitution (Understanding the United States Constitution), B. Kemper, Rosen Publishing Group

9.     The Oxford Handbook of Internet Studies, W. H. Dutton, Oxford University Press

10.  Society and the Internet. How Networks of Information and Communication are Changing Our Lives, M. Graham, W. H. Dutton Oxford University Press

11.  Data Privacy Law. An International Perspective, L. A. Bygrave, Oxford University Press

12.  Internet Law. Text and Materials, Ch. Reed, Cambridge University Press

13.  Internet Privacy Rights. Rights to Protect Autonomy, P. Bernal, Cambridge University Press

 

2015

1.     Ochrona danych osobowych. Komentarz, J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Wolters Kluwer SA

2.     Amerykański system ochrony praw człowieka (Aksjologia – instytucje – efektywność), red. J. Jaskiernia, Wydawnictwo Adam Marszałek

3.     Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz (Krótkie komentarze Becka), P. Barta, P. Litwiński, CH Beck

4.     Prawo do ochrony danych osobowych,  M. Sakowska – Baryła, PRESSCOM

5.     Karnoprawna reakcja na zjawisko kradzieży tożsamości, A. Lach, Wolters Kluwer SA

6.     Cywilnoprawne granice swobody wypowiedzi w Internecie, Ł. Goździaszek, CH Beck

7.     Ochrona danych osobowych praktyczny komentarz, wzorcowa dokumentacja (z suplementem elektronicznym, K. Gałaj – Emiliańczyk , ODDK

8.     Akta osobowe (prowadzenie – dokumenty – ochrona danych),  M. Nałęcz, CH Beck

9.     Ochrona danych osobowych we współpracy państw członkowskich UE w zwalczaniu przestępczości. W stronę standardu europejskiego,  A Grzelak, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie

10.  Ochrona praw osób prywatnych, publicznych i prawnych w Internecie, B. Rodak, N. Zawadzka, PRESSCOM

 

2016

1. Ogólne Rzporządzenie o ochronie danych osobowych. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2016, G. Sibiga, CH Beck

2. Ochrona danych osobowych w marketingu internetowym po zmianie przepisów, M. Kołodziej, Wiedza i Praktyka

3. Ochrona danych osobowych medycznych, M. Jagielski, M. Krasińska, P. Litwiński, P. Kawczyński, K. Wojsyk, K. Anders, E. Bielak-Jomaa, A. Sieradzka, CH Beck

4. Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych, Banyś Tomasz A.J. , Bielakiewicz Gerilyn J., Byczkowski Maciej, Chomiczewski Witold, Czerniawski Michał, Kaczmarek-Templin Berenika, Chomiczewski Witold, Kaczorowski Michał, Karwala Damian, Kawczyński Piotr, Kawecki Maciej, Konarski Xawery, Kuba Magdalena, Lewiński Andrzej, Litwiński Paweł, Lubasz Dominik, Łuczak Joanna, Piech Magdalena, Sibiga Grzegorz, Witkowska Katarzyna, Wyka Teresa, Wolters Kluwer Polska

5. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, P. Barta, P. Litwiński, CH Beck

6. Ochrona danych osobowych w praktyce – 180 kluczowych porad z uwzględnieniem rewolucyjnych zmian rozporządzenia UE, Zbiorowe opracowanie, Wiedza i Praktyka 

7. Prawo ochrony danych osobowych. Podręcznik dla studentów i praktyków, Banyś Tomasz A.J. , Bielak-Jomaa Edyta, Kuba Magdalena ,Łuczak Joanna, DIFIN S.A.

 

 

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach