zbieranie pośrednie

Szczególne przesłanki przetwarzania danych

Oprócz ogólnych przesłanek przetwarzania danych osobowych, można wskazać także szczególne przesłanki przetwarzania tych danych.   

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach