prowadzenie badań naukowych

Ogólne przesłanki przetwarzania danych wrażliwych cz. V

Ogólne przesłanki przetwarzania danych wrażliwych cz. V

 

Ostatnie dwie przesłanki przetwarzania danych wrażliwych to wskazują, że przetwarzanie tych danych jest dopuszczalne jeśli:

a)     jest to niezbędne do prowadzenia badań naukowych, w tym do przygotowania rozprawy wymaganej do uzyskania dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub stopnia naukowego; publikowanie wyników badań naukowych nie może następować w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane zostały przetworzone;

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach