przedstawiciel

Przedstawiciel administratora danych z siedzibą lub miejscem zamieszkania w państwie trzecim

Administratorzy danych, którzy mają siedzibę, albo miejsce zamieszkania w państwie trzecim i przetwarzają dane osobowe przy użyciu środków technicznych znajdujących się na terytorium RP, są zobowiązani do ustanowienia przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej (art. 31a w zw. z art. 3 ust. 2 pkt 2). Obowiązek dotyczy wyznaczenia przedstawiciela na terytorium RP, w związku z czym nie jest wystarczające wyznaczenie go na terenie państw EOG[1].

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach