dane wrażliwe

Dane zwykłe i dane wrażliwe

Ustawa o ochronie danych osobowych wyróżnia dwa rodzaje danych, dane zwykłe i dane wrażliwe (zwane także danymi sensytywnymi). Zgodnie z art. 6 „za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach