transfer danych

Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Postępująca globalizacja gospodarki światowej wpływa na wzrost transgranicznej wymiany danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, w szczególności do takich, które nie zapewniają na swoim terytorium przynajmniej takich gwarancji ochrony danych osobowych, jakie obowiązują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wiąże się z dużym ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, których te dane dotyczą. Dlatego ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako ustawa; tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z późn.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach