dopuszczalność przetwarzania

Ogólne przesłanki przetwarzania danych wrażliwych cz. I

Ogólne przesłanki przetwarzania danych wrażliwych

Ustawodawca w art. 27 o.o.d.o. wskazał wszystkie dane, które należy przyporządkować do danych wrażliwych. Wszelkie pozostałe dane są zatem danymi zwykłymi – podział ten jest więc zupełny[1]. Oznacza to również  zgodnie z regułą exceptiones non sunt extendae – że wykładnia pojęcia danych wrażliwych powinna być restryktywna. Zakresu tego pojęcia nie należy rozszerzać[2].

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach