ograniczenia i wyłączenia stosowania ustawy

Ograniczenia i wyłączenia stosowania ustawy cz. III

Zgodnie z art. 4 ustawy o ochronie danych osobowych przepisów ustawy nie stosuje się, jeżeli umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej. Przepis ten bierze pod uwagę relację przepisów ustawy o ochronie danych osobowych do przepisów prawa międzynarodowego.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach