podmiot przetwarzający dane na zlecenie

Podmiot przetwarzający dane na zlecenie

Podmiot przetwarzający (ang. procesor) jest podmiotem prawnie odrębnym od administratora danych, który na podstawie umowy, w imieniu administratora danych i na jego rzecz przetwarza dane osobowe. Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 1 uodo administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach