administrator danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest podmiot zobowiązany do przestrzegania ustawy, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (art. 7 pkt 4 ustawy). Wymaga podkreślenia, że warunki te (tj. zaliczenie do zakresu podmiotowego ustawy i decydowanie o celu i zakresie przetwarzania danych) muszą być spełnione łącznie[1].

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach