przesłanki przetwarzania danych osobowych

Przesłanki przetwarzania danych osobowych cz. II

Kolejną przesłanką wskazaną w art. 23 ust. 1 pkt 2) jest realizacja uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Przesłanka uległa zmianie wskutek nowelizacji ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. W pierwotnym brzmieniu przesłanka ta uznawała dopuszczalność przetwarzania danych osobowych, gdy zezwalały na to przepisy prawa. Analizując polską ustawę pod kątem zgodności z dyrektywą 95/46/WE, Komisja Europejska oceniła, że wskazana przesłanka ujęta została zbyt szeroko[1].

Przesłanki przetwarzania danych osobowych cz. I

Przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych ustawodawca umieścił w art. 23 Ustawy. Nazywa się je ogólnymi materialnymi przesłankami przetwarzania danych osobowych[1] Przesłanki te mają charakter generalny, odnoszą się do wszelkich form przetwarzania danych, w tym zarówno do przetwarzania "na własne potrzeby" administratora, jak i "na zewnątrz"; odmiennie kształtują się jedynie przesłanki usprawiedliwiające przetwarzanie danych wrażliwych (zob. art. 27 ust.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach