zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych (cz. II)

Zasada merytorycznej poprawności, jak wskazuje GIODO w swoich wytycznych, oznacza, że dane powinny być zgodne z prawdą, pełne (kompletne) i aktualne. W celu zapewnienia merytorycznej poprawności danych konieczne jest aby w procesie przetwarzania danych administrator danych:

·       każdorazowo oceniał wiarygodność źródła pozyskania danych,

·       wypracował tryb weryfikowania prawdziwości danych (w zależności od tego, czy dane są zwykłe czy szczególnie chronione) oraz

Zasady przetwarzania danych osobowych (cz. I)

Punktem wyjścia dla rozważań dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych jest art. 26 u.o.d.o. stanowiący nakaz zachowania szczególnej staranności podczas przetwarzania danych osobowych. Art. 26 wprost stanowi, że administrator danych powinien dołożyć „szczególnej staranności”. W literaturze zarysowały się dwa stanowiska dotyczące interpretacji użytego w ustawie pojęcia szczególnej staranności[1]. Zgodnie z pierwszym z nich szczególna staranność to staranność najwyższa od osoby prowadzącej cudze sprawy.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach