zbiór ewidencyjny

Przetwarzanie danych

Jak wskazuje art 7 pkt 2) Ustawy przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć jakiekolwiek informacje wykonywane na tych danych, takiej jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016
Informacja o ciasteczkach